Voorwaarden

Op de verhuur van onze pakken zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
 • Alle pakken en accessoires zijn en blijven eigendom van Feestkledingcentrale.nl
 • Verhuur is altijd per dag, tenzij op de site uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Al onze prijzen zijn inclusief BTW. U ontvangt een bon met BTW specificatie na bestelling automatisch in uw mailbox.
 • Reserveren via de webwinkel is altijd onder het voorbehoud van beschikbaarheid. Is een kostuum niet beschikbaar, dan zullen wij proberen u een gelijkwaardig alternatief te bieden. Is er naar uw zin geen gelijkwaardig alternatief beschikbaar, dan kunt u de order direct annuleren.
 • Indien het kostuum bij reservering beschikbaar is, dan zullen wij in overleg met u de reservering definitief maken en een afspraak maken voor de dag en tijd waarop het kostuum afgehaald kan worden.
 • Per kostuum rekenen wij een vaste borg. Bij afhalen van het kostuum is dit na vertoon van legitimatie € 50,- per kostuum. Bij kostuums die per post verzonden worden is de borg € 75,-.
 • Borg en huurkosten worden bij afhalen van een kostuum contant door u voldaan.
 • Bij verzending dient het totaal bedrag worden overgemaakt naar ons rekening nummer. Pas wanneer wij de gehele betaling hebben ontvangen zullen wij het mascotte pak verzenden naar het door u opgegeven adres.
 • Bij afhalen van het kostuum behoort u het kostuum te controleren op defecten, gebreken, compleetheid en vlekken. Eventuele onregelmatigheden worden door ons op uw verhuurovereenkomst genoteerd. Buiten eventuele vooraf geconstateerde en genoteerde onregelmatigheden verklaart u zich akkoord met de staat waarin het kostuum ontvangt.
 • U wordt geacht zorgvuldig met de verstrekte kostuums om te gaan. Wij adviseren u voorzichtig om te gaan met rookwaren, drinkwaren en etenswaren die veel kleurstoffen bevatten.
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan: Kostuums of delen daarvan te wassen of te laten reinigen, reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren. Parfum, aftershave of ander sterk ruikende stoffen op de kostuums te spuiten.
 • Bij inlevering van het kostuum zullen wij met u samen het kostuum wederom uitvoerig controleren op defecten, gebreken, compleetheid en vlekken.
 • Bij defecten of buitensporige vervuiling welke is ontstaan door onachtzaam gebruik of ongeval wordt door ons de borg ingehouden. Reiniging of reparatiekosten worden met de borg verrekend volgens aantoonbaar tarief ( bonnen van kosten stomerij, kleermaker of vervangen accessoires). Hierna zullen wij u de resterende borg terug betalen. (wellicht door u op uw verzekering te verhalen)
 • Bij vermissing van delen van het kostuum of het gehele kostuum wordt de vervangingswaarde aan u in rekening gebracht. (wellicht door u op uw verzekering te verhalen).
 • Bij niet tijdige inlevering kunnen wij extra huur aan u in rekening brengen.
 • U bent ten alle tijde gevrijwaard van defecten die ontstaan door slijtage die tijdens normaal gebruik te verwachten is.
 • Voor het overige is het Nederlands recht van toepassing.